ژوئن 30 2018

بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه‌زنی شش گونه گیاه دارویی

بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه‌زنی شش گونه گیاه دارویی چکیدهبذر اغلب گیاهان دارویی به دلیل سازگاری اکولوژیکی با شرایط محیطی، دارای انواع خواب می‌باشند. شناخت عوامل اکوفیزیولوژیکی مؤثر بر رفع خواب و ایجاد شرایط بهینه برای جوانه‌زنی بذر گیاهان دارویی جهت تولید و پرورش آنها، ی...
ژوئن 30 2018

بررسی اثر ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی بر قارچ رایزوکتونیا سولانی

بررسی اثر ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی بر قارچ رایزوکتونیا سولانی فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده….۱ فصل اول :مقدمه مقدمه…۳ ۱-۱بیان مسئله…..۶ ۱-۲ اهمیت وضرورت تحقیق ..۶ ۱-۳ اهداف تحقیق .. ۷ فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده ۲-۱- کلیات..۹ ۲-۲- قارچ رایزوکتونیا سولانی …...
ژوئن 30 2018

بررسی اثر غلظت های مختلف متانول بر شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی اسطوخودوس

بررسی اثر غلظت های مختلف متانول بر شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی اسطوخودوس فهرست مطالبچکیده.. ۱ مقدمه.. ۲ ۱-۱- مشخصات گیاه .. ۳ ۱-۲- نیازهای اکولوژیکی .. ۵ ۱-۳- تناوب کاشت .. ۶ ۱-۴- مواد و عناصر غذایی مورد نیاز .. ۶ ۱-۵- آماده سازی خاک.. ۷ ۱-۶- سازگاری .. ۷ ۱-۷- تاریخ و فواصل […]
ژوئن 30 2018

بررسی اثرات کود ازته و فسفاته بر رشد و عملکرد گیاه دارویی روناس در شرایط آب و خاک شور

بررسی اثرات کود ازته و فسفاته بر رشد و عملکرد گیاه دارویی روناس در شرایط آب و خاک شور فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده….۱ فصل اول: مقدمه ۱-۱- مقدمه…..۲ ۱-۲ بیانمسئله.۴ ۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…۶ ۱-۴ فرضیات تحقیق…۶ ۱-۵ اهداف تحقیق….۶ ۱-۶ سؤالات تحقیق:….۶ فصل دوم: م...
ژوئن 30 2018

بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و کیفی گیاه چای ترش

بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و کیفی گیاه چای ترش چکیده:این تحقیق به منظور بررسی تأثیر محلول پاشی نیتروژن و روی بر پارامترهای کمی و کیفی و فیزیولوژیک گیاه چای ترش در منطقه جیرفت اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار، در […]
ژوئن 30 2018

بررسی تاثیرمقادیرمختلف ورمی کمپوست وزمان کاشت بررشدوعملکردشنبلیله

بررسی تاثیرمقادیرمختلف ورمی کمپوست وزمان کاشت بررشدوعملکردشنبلیله چکیده:شنبیلیهیکیازگیاهانداروییخانوادهبقولات استکه به عنوان گیاه داروئی مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و زمان کاشت بر رشد و عملکرد شنبلیله وکاهش اتکاء به نهاده های شیمیایی در جهت تولید­ پای...
ژوئن 30 2018

بررسی تاثیر هیومیک اسید کلسیم و بورکائولین و تنش آبی بر میزان ترک خوردگی کمیت و کیفیت میوه انارPunica granatum

بررسی تاثیر هیومیک اسید کلسیم و بورکائولین و تنش آبی بر میزان ترک خوردگی کمیت و کیفیت میوه انارPunica granatum چکیدهیکی از مشکلات اصلی کشت و کار انار (Punica granatum) در کشور عارضه ترک‌خوردگی آن در هنگام رسیدن میوه است لذا به منظور بررسیتأثیر هیومیک اسید، کلسیم و بُر، کائولین و دور آبیاری بر م...
ژوئن 30 2018

بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی آویشن زوفایی براساس صفات کیفی ومورفولوژیکی درکوه های استان ایلام

بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی آویشن زوفایی براساس صفات کیفی ومورفولوژیکی درکوه های استان ایلام مقدمه : وجود گیاهان دارویی در طبیعت یکی از بزرگترین مواهب الهی است. کشور ما از جمله کشورهایی است که از دیرباز در مصرف گیاهان دارویی به صورت سنتی و بومی پیشینه ای طولانی دارد و به دلیل شرایط اقلیمی [&hellip...
ژوئن 30 2018

بررسی تنوع سوماکلونال در گیاه دارویی بارهنگ با استفاده از مارکر ISSR

بررسی تنوع سوماکلونال در گیاه دارویی بارهنگ با استفاده از مارکر ISSR فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده …. ۱ فصل اول: مقدمه و کلیات .. ۲ ۱-۱- مقدمه…. ۳ ۱-۱-۲- گیاهان دارویی.. ۴ ۱-۱-۳- گیاهانی که به عنوان گیاه دارویی شناخته می شوند .. ۴ ۱-۱-۴- دلایل رویکرد به گیاهان دارویی…. ۵ ۱-۱-۵- مواد...
ژوئن 30 2018

بررسی دو روش استخراج بر اسانس و ترکیبات شیمیایی دو گونه بومادران

بررسی دو روش استخراج بر اسانس و ترکیبات شیمیایی دو گونه بومادران فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ فصل اول   مقدمه ۳ سطحزیرکشتگیاهاندارویی ۴ ارزش اقتصادی و صادراتگیاهاندارویی ۴ کاربرد گیاهان دارویی ۶ تاریخچه استخراج اسانس ۷ اسانس­گیری با مایکروویو ۹ مکانیسم روش… جزئیات بیشتر / دانلود
ژوئن 30 2018

تأثیر تنش خشکی و هگزاکونازول بر خصوصیات رشدی گیاه ختمی خبازی

تأثیر تنش خشکی و هگزاکونازول بر خصوصیات رشدی گیاه ختمی خبازی فهرست مطالبعنوان صقحه چکیده.. ۱ فصل اول : مقدمه ۱ـ۱ـ مقدمه…. ۲ ۱ـ۲ـ اهمیت گیاهان داروئی… ۳ ۱ـ۳ـ اهمیت کشت و تولید گیاهان داروئی….. ۴ ۱ـ۴ـ مشخصات مهم تیره پنیرک.. ۵ ۱ـ۵ـ خصوصیات گیاه­شناسی ختمی خبازی.. ۶ ۱ـ۶ـ زیستگاه و...
ژوئن 30 2018

تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر روی شاخص های کیفی برگ کنگر فرنگی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر روی شاخص های کیفی برگ کنگر فرنگی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چکیدهیکی از اهداف مهم در تولید و فرآوری گیاهان دارویی عملکرد بالا و کیفیت مطلوب این گیاهان است که با ارزیابی اولیه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه و با اجتناب از کاربرد غیرضروری آزمایشات [&hellip...
ژوئن 30 2018

تنوع اکولوژیکی فیتوشیمیایی و آنتی اکسیدانی دو گونه مخلصه و مینای صخره زی با نام های علمیTanacetum persicum Boiss and Tanacetum polycephalum (L.) Schu

تنوع اکولوژیکی فیتوشیمیایی و آنتی اکسیدانی دو گونه مخلصه و مینای صخره زی با نام های علمیTanacetum persicum Boiss and Tanacetum polycephalum (L.) Schu فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده … 1 فصل اول: مقدمه و هدف ۱- ۱- مقدمه…. 3 ۱-۲- بیان مسئله …. 6 فصل دوم: کلیات و بررسی منابع ۲-۱- گیاها...
ژوئن 30 2018

تنوع ژنتیکی مرزه

تنوع ژنتیکی مرزه چکیدهمرزه به عنوان یکی از گیاهان دارویی مهم ایران به خانواده نعنا تعلق دارد که حدود ۲۸۴ گونه از آن در دنیا شناسایی شده است. ایران نیز به عنوان یکی از مهمترین مخازن ژرم پلاسم مرزه در دنیا حدود ۱۵ گونه این گیاه را در خود جای داده است. با توجه به […]
ژوئن 30 2018

خصوصیات اکولوژیکی و فیتوشیمیایی دو گونه مرزه بختیاری Satureja bachtiarica Bunge. و مرزه کلاریJamzad. Satureja kallarica

خصوصیات اکولوژیکی و فیتوشیمیایی دو گونه مرزه بختیاری Satureja bachtiarica Bunge. و مرزه کلاریJamzad. Satureja kallarica فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده۱ فصل اول: مقدمه و بیان مسئله ۱-۱- مقدمه۳ ۱-۲- بیان مسئله۵ فصل دوم: کلیات و بررسی منابع ۲-۱- گیاهان دارویی در جهان و ایران۸ ۲-۱-۱- مزایای استفاده از گیاه...
ژوئن 30 2018

تاثیر ارتفاع روی خصوصیات مورفولوژیکی و برخی مواد ثانویه گیاه گزنه Urtica dioica در استان‌های مازندران و گلستان

تاثیر ارتفاع روی خصوصیات مورفولوژیکی و برخی مواد ثانویه گیاه گزنه Urtica dioica در استان‌های مازندران و گلستان چکیدهگزنه(Urtica dioica) از خانواده Urticaceae می‌باشدکه دارای خواص دارویی فراوانی است. رشد و عملکرد گیاهان در اکوسیستم­ها و رویشگاه­های طبیعی مختلف تحت تاثیر عوامل مختلفی از ج...
ژوئن 30 2018

فعالیت ضدسرطانی عصاره اتانولی

فعالیت ضدسرطانی عصاره اتانولی چکیده:در سال ۲۰۰۰ ده میلیون مورد جدید سرطان و شش میلیون مورد مرگ وابسته به سرطان در دنیا به ثبت رسید. در آمریکا هر سال در حدود یک و نیم میلیون نفر برای نخستین بار متوجه می‌شوند که به نوعی سرطان مبتلا شده‌اند. بر اساس آمار سرطان باعث مرگ ۵۵۶۰۰۰ نفر […]
ژوئن 30 2018

مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های سه گونه مرزه درایران

مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های سه گونه مرزه درایران چکیدهمرزه به عنوان یکی از گیاهان دارویی مهم ایران به خانواده نعنا تعلق دارد که حدود ۲۸۴ گونه از آن در دنیا شناسایی شده است. ایران نیز به عنوان یکی از مهمترین مخازن ژرم پلاسم مرزه در دنیا حدود ۱۵ گونه این گیاه را در خود […]
ژوئن 30 2018

اندازه گیری پایداری و بررسی برخی از خصوصیات روغن خام دیگام و اپوکسی شده مورینگا گز روغنی

اندازه گیری پایداری و بررسی برخی از خصوصیات روغن خام دیگام و اپوکسی شده مورینگا گز روغنی چکیدهمورینگا (گز روغنی) درختی است که در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان رشد می کند و دارای دانه­های روغنی است. روغن­های گیاهی هم برای مصارف خوراکی و هم برای مصارف صنعتی قابل استفاده هستند. اخی...
ژوئن 30 2018

تأثیر روش‏های خاک‏ ورزی پیش‎کاشت لوبیا و الگوی کاشت بر میزان عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت علوفه‏ای در شمال اهواز

تأثیر روش‏های خاک‏ ورزی پیش‎کاشت لوبیا و الگوی کاشت بر میزان عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت علوفه‏ای در شمال اهواز تأثیر روش‏های خاک‏ورزی، الگوی کاشت و پیش‎کاشت لوبیا بر میزان عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت علوفه‏ای در شمال اهواز چکیده امروزه تقاضا برای تولید محصولات کشاورزی و سطح زیرکشت ا...