ژوئن 30 2018

بررسی عوامل موثربر توانمند سازی کارکنان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران۹۴

بررسی عوامل موثربر توانمند سازی کارکنان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران۹۴ چکیده:درمقالهحاضر،بهبررسیعوامل موثر برتوانمندسازیکارکناناداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران پرداختهشدهاست.سوال اصلی پژوهش این است که آیا عوامل (احساس معنی داری، احساس موثر بودن، احساس انتخاب،احساس شایستگی،احساس اعت...
ژوئن 30 2018

بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان

بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان  فهرست مطالبعنوان — صفحه چکیده– ز فصل اول: مقدمات کلی تحقیق  1-1- مقدمه –۱ ۱-۲- بیان مسأله- ۲ ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق- ۳ ۱-۴- اهداف تحقیق — ۴ ۱-۵- سوالات اساسی تحقیق- ۴ ۱-۶- سوالات تحقیق- ۶ ۱-۷- فرضیه های ...
ژوئن 30 2018

بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان۸۹

بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع در شعب بانک رفاه شهر اصفهان۸۹  عنوان صفحه  چکیده…۱ فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه.. ۲ ۱-۲- بیان مسأله.. ۳ ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق..۴ ۱-۴- اهداف پژوهش. ۵ ۱-۵- سوال های پژوهش… ۵ ۱-۶- قلمرو پژوهش… ۶ ۱-۷- تعریف واژه ها.۶ ۱-۷-۱- تعاریف نظری واژ...
ژوئن 30 2018

بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در استفاده از بانکداری الکترونیک

بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان در استفاده از بانکداری الکترونیک فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده۱ فصل اول:کلیات تحقیق. ۲ ۱-۱ مقدمه:۳ ۱-۲بیان مسأله:۴ ۱-۳ضرورت و اهمیت تحقیق:۶ ۱-۴ اهداف تحقیق:۶ ۱-۵ مدل مفهومی تحقیق. ۷ ۱-۶ فرضیه ها:۷ ۱-۷ تبیین و تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:۸ ۱-۷-۱ متغیرهای مستقل:۸ ۱-۷...
ژوئن 30 2018

بررسی عوامل مؤثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی ایرانی در زمینه فروش محصولات آموزشی ۹۲

بررسی عوامل مؤثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی ایرانی در زمینه فروش محصولات آموزشی ۹۲ فهرست مطالبچکیده۱ فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه. ۳ ۱-۲- بیان مساله تحقیق. ۴ ۱-۳- ضرورت انجام تحقیق. ۵ ۱-۴- اهداف تحقیق. ۶ ۱-۴-۱- اهداف نظری تحقیق. ۶ ۱-۴-۲- اهداف کاربردی تحقیق. ۶ ۱-۵- چارچوب نظری تحقیق. ۶ ۱-۶- ...
ژوئن 30 2018

بررسی کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی ۹۰ WORD1389

بررسی کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی ۹۰ WORD1389 مطالبعنوان صفحه چکیده …۱ فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱-مقدمه …۳ ۱-۲- بیان و تشریح مسأله پژوهش ….۳ ۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…۵ ۱-۴- اهداف پژوهش …۶ ۱-۴-۱- اهداف کلی پژوهش ….۶ ۱-۴-۲- اهداف کاربردی ...
ژوئن 30 2018

کتاب تحلیل رفتار سازمانی رویکرد انتقادی دکتر سید علی اکبر احمدی -دکتر مینو سلسله

کتاب تحلیل رفتار سازمانی رویکرد انتقادی دکتر سید علی اکبر احمدی -دکتر مینو سلسله کتاب تحلیل رفتار سازمانیرویکرد انتقادی تالیف:دکتر سید علی اکبر احمدی – دکتر مینو سلسله   به تعداد ۲۲۶ صفحه pdf   فهرست مطالبفصل اول: رفتار سازمانی چیست؟فصل دوم : کار برای افراد مختلف چه معنایی دارد؟...
ژوئن 30 2018

پاورپوینت نظام جبران خدمت- خلاصه فصل دوم مدیریت استراتژیک

پاورپوینت نظام جبران خدمت- خلاصه فصل دوم مدیریت استراتژیک پاورپوینت نظام جبران خدمت- خلاصه فصل دوم مدیریت استراتژیکبه تعداد ۱۹ اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و ارائه دانشجویان مناسب برای جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات… جزئیات بیشتر / دانلود
ژوئن 30 2018

پاورپوینت طراحی الگوی بودجه ریزی عملیاتی دستگاه های اجرایی کشور

پاورپوینت طراحی الگوی بودجه ریزی عملیاتی دستگاه های اجرایی کشور پاورپوینت طراحی الگوی بودجه ریزی عملیاتی دستگاه های اجرایی کشوربه تعداد ۲۲ اسلاید قابل ویرایش  مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان منبع: دوماهنامه توسعه انسانی پلیس سال سوم شماره ۸ دی و آذر ۱۳۸۵   بعضی مباحث مطرح شده در پاورپوینت...
ژوئن 30 2018

پاورپوینت طراحی الگوی بودجه ریزی عملیاتی دستگاه های اجرایی کشور

پاورپوینت طراحی الگوی بودجه ریزی عملیاتی دستگاه های اجرایی کشور پاورپوینت طراحی الگوی بودجه ریزی عملیاتی دستگاه های اجرایی کشوربه تعداد ۲۲ اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان منبع: دوماهنامه توسعه انسانی پلیس سال سوم شماره ۸ دی و آذر ۱۳۸۵   بعضی مباحث مطرح شده در پاورپوینت مراحل...
ژوئن 30 2018

پاورپوینت نظام جبران خدمت- خلاصه فصل دوم مدیریت استراتژیک

پاورپوینت نظام جبران خدمت- خلاصه فصل دوم مدیریت استراتژیک پاورپوینت نظام جبران خدمت- خلاصه فصل دوم مدیریت استراتژیکبه تعداد ۱۹ اسلاید قابل ویرایش مناسب اساتید و ارائه دانشجویان مناسب برای جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات… جزئیات بیشتر / دانلود
ژوئن 30 2018

کتاب تحلیل رفتار سازمانی رویکرد انتقادی دکتر سید علی اکبر احمدی -دکتر مینو سلسله

کتاب تحلیل رفتار سازمانی رویکرد انتقادی دکتر سید علی اکبر احمدی -دکتر مینو سلسله کتاب تحلیل رفتار سازمانیرویکرد انتقادی تالیف:دکتر سید علی اکبر احمدی – دکتر مینو سلسله  به تعداد ۲۲۶ صفحه pdf فهرست مطالبفصل اول: رفتار سازمانی چیست؟فصل دوم : کار برای افراد مختلف چه معنایی دارد؟فصل سوم: مدیر...
ژوئن 30 2018

بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مسئولین روابط عمومی ادارات کل و مدیریت درمان کشور۹۴

بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مسئولین روابط عمومی ادارات کل و مدیریت درمان کشور۹۴ چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): هدف اصلی این تحقیق بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی است. وبرای [&...
ژوئن 30 2018

بررسی مقایسه ای احساس خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده دبیرستانهای دخترانه شهر سندرک۹۳

بررسی مقایسه ای احساس خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان پژوهنده و غیر پژوهنده دبیرستانهای دخترانه شهر سندرک۹۳ فهرست مطالبعنوان صفحه  فصل اول…۳ چکیده …۴ ۱ -۱- مقدمه…۵ ۱-۲- بیان مساله…۱۰ ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش..۱۱ ۱-۴- اهداف پژوهش…۱۱ ۱-۴-۱- هدف کلی …۱۲ ۱-۴-۲- اه...
ژوئن 30 2018

بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران۹۱

بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران۹۱ فهرست مطالبعنوان چکیده .. ۱ مقدمه . ۲ فصل اول: کلیات طرح… ۳ مقدمه . ۴ ۱-۱بیان مسأله تحقیق … ۵ ۱-۲ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق … ۶ ۱-۳ اهداف تحقیق …. ۷ ۱-۴ چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق … ۷ ۱-۵ روش تحقیق ..۱۰ ۱-۷ […]
ژوئن 30 2018

بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا مطالعه موردی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان۹۱

بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا مطالعه موردی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان۹۱  فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه۱ فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱) بیان مسئله :۴ ۱-۲) اهداف تحقیق:۵ ۱-۳) اهمیت موضوع:۶ ۱-۴) فرضیه های تحقیق. ۸ ۱-۵) مدل مفهومی...
ژوئن 30 2018

بررسی میزان اثربخشی سازمان اساس۹۳ شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان

بررسی میزان اثربخشی سازمان اساس۹۳ شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان چکیدهدر این پژوهش به بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQMدر شهرداری همدان پرداخته شده است.منظور از اثربخشی بررسی میزان مؤثر بودن اقدامات انجام‌شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده سازمان است. به‌ط...
ژوئن 30 2018

بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه‌ایی یزد و ارائه الگو برای سنجش اثربخشی آن‌ها

بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه‌ایی یزد و ارائه الگو برای سنجش اثربخشی آن‌ها  چکیده: یکیازواحدهایمهمدرهرسازمانیکهمی‌تواندسازمانرادردستیافتنبهاستراتژی‌های خودیاریکند،واحدتحقیقوتوسعهاست. مسئلهارزیابیپروژه‌هایتحقیقاتیبهیکیازپرچالش- ترینمسائلت...
ژوئن 30 2018

بررسی میزان ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM

بررسی میزان ارتباط بین معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج مدلEFQM چکیدهارزیابی عملکرد باعث می شود که عملیات ارزیابی به صورت بازخورد در اختیار سازمان قرار گرفته و مدیریت را از نقاط ضعف و قوت سازمان آگاه نماید؛ در نتیجه مدیریت سازمان را جهت نظارت و کنترل بهتر و همچنین برنامه ریزی مفیدتر برای آینده و...
ژوئن 30 2018

بررسی میزان استعداد تقبل مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریاگسترکیش۹۲

بررسی میزان استعداد تقبل مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریاگسترکیش۹۲  چکیده :در این تحقیق به بررسی میزان استعدادو تقبل مدیریت دانش در شرکت حمل و نقل و خدمات کانتینری دریا گستر کیش پرداخته شده است. هدف اصلی این تحقیق عبارت است از: بررسی میزان استعداد شرکت دریا گستر کیش برای [&he...