ژوئن 30 2018

پایان نامه افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی

پایان نامه افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی پایان نامه افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی ۲۵۰صفحه بافرمت word  فصل اول   انواع نیروگاهها:   نیروگاههایی که به منظور تولید انرژی الکتریکی به کار برده می‌شوند را می‌توان به انواع زیر طبقه‌بندی کرد: ...
ژوئن 30 2018

پروژه ترانسهای جوش نقطه‌ای

پروژه ترانسهای جوش نقطه‌ای پروژه ترانسهای جوش نقطه‌ای ۸۰صفحه بافرمت word  مقدمه : اثر سوء میدانهای مغناطیسی حاصل از جریانهای چند کیلوآمپری در گانهای نقطه‌جوش بر روی بدن انسان باعث شد که پروژه‌ای تحت عنوان مذکور تعریف شود. هدف از انجام این پروژه صرفاً بررسی مقدار این میدانها و راح...