ژوئن 30 2018

دانلود کتاب جانور شناسی ۱ (بی مهرگان) – منیژه کرمی – رشته زیست شناسی – pdf

دانلود کتاب جانور شناسی ۱ (بی مهرگان) – منیژه کرمی – رشته زیست شناسی – pdf دانلود کتاب جانور شناسی ۱ (بی مهرگان) نوشته منیژه کرمی منبع رشته زیست شناسی پیام نور شامل ۴۱۴ صفحه با فرمت pdf     کتاب جانور شناسی ۱ (بی مهرگان) مجموعه ای کامل و یک جلدی از مطالب علمی […]
ژوئن 30 2018

ترکیبات درج شده بر روی بر روی برچسب نمونه های مورد مطالعه از آزمون PCR با آغازگرهای اختصاصی

ترکیبات درج شده بر روی بر روی برچسب نمونه های مورد مطالعه از آزمون PCR با آغازگرهای اختصاصی چکیدهبا توجه به افزایش مدرنیته، تقاضا در مصرف غذاهای آماده و نیمه آماده در بین جوامع انسانی رو به افزایش است. با توجه به گران بودن گوشت قرمز امکان استفاده از گوشت های ارزان تر (مرغ) و […]
ژوئن 30 2018

بررسی جهش های شایع ژن(MAPT , APOE) در بیماران ایرانی مبتلا به آلزایمر دیررس

بررسی جهش های شایع ژن(MAPT , APOE) در بیماران ایرانی مبتلا به آلزایمر دیررس فهرست مطالب:عنوان صفحهخلاصه فارسی ۱فصل اول : کلیات پژوهش١- ١: بیان مسئله : ۳٢-١ :اهمیت و ضرورت ۸٣-١: تعریف واژهها ۹١-٣-١:آلزایمر ۹٢-٣-١ :ژن APOE 10٣-٣-١ :ژن MAPT 10۴-٣-١ : NFTs 10۵-٣-١ : APP (-Amyloid Precursor Protein) : 11...
ژوئن 30 2018

بررسی اثر حفاظتی عصاره الکلی یونجه (Medicago sativa) بر روی آنزیمهای عملکردی کبد و پارامترهای خونی در مسمومیت کبدی در جوجه‏ های گوشتی نژاد Rass

بررسی اثر حفاظتی عصاره الکلی یونجه (Medicago sativa) بر روی آنزیمهای عملکردی کبد و پارامترهای خونی در مسمومیت کبدی در جوجه‏ های گوشتی نژاد Rass فهرست مطالبچکیده ۱ فصل اول: مقدمه ۲۱-کلیات ۳۱-۱- مقدمه ۳۱-۲- میکروبها و دستگاه گوارش پرندگان ۸۱-۳- تاثیر میکروارگانیسمها بر فیزیولوژی دستگاه گوارش ۹۱-۴- موا...
ژوئن 30 2018

انالیز بیوانفورماتیکی، کلونینگ و بیان ناحیه خارج سلولی ۱۶۶CD در میزبان پروکاریوتی

انالیز بیوانفورماتیکی، کلونینگ و بیان ناحیه خارج سلولی ۱۶۶CD در میزبان پروکاریوتی فهرست مطالب عنوان صفحهچکیده فارسی.۱فصل اول: مقدمه۱-۱ سرطان ….. ۳۱-۲ سرطان …… ۴۱-۳ کولورکتال…. ۴۱-۴ سرطان کوورکتال..۴۱-۴-۲- عوامل خطرزا در ابتلا به سرطان کولورکتال …. ۵۱-۴-۳- تغییرات مولکول...
ژوئن 30 2018

بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس با روش کشت و Multiplex-PCR

بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس با روش کشت و Multiplex-PCR فهرست مطالبعنوان شماره صفحهچکیده ۱۰فصل اولکلیات ۱۲۱- کلیات ۱۲۱-۱- مقدمه ۱۲۱-۲- بیان مسئله ۱۳۱-۳- انتروکوک ها ۱۴۱-۳-۱- طبقه بندی ۱۴۱-۳-۲- خصوصیات بیولوژیک ‬ ۱۷۱-۳-۳- تقسیم‌بندی...
ژوئن 30 2018

ارزیابی کارایی اوره بعنوان یک منبع نیتروژنی ارزان در تولید اریترومایسین توسط Saccharopolyspora erythraea به روش فرمانتاسیون

ارزیابی کارایی اوره بعنوان یک منبع نیتروژنی ارزان در تولید اریترومایسین توسط Saccharopolyspora erythraea به روش فرمانتاسیون عنوان فهرست مطالب صفحهچکیده فارسی.. ۱مقدمه… ۲ فصل اول: کلیات هدف. ۶ بیوتکنولوژی میکروبی…… ۷۱-۲-۱) روش‌های سنتی…. ۷۱-۲-۲)میکروبیولوژی صنعتی…&#...
ژوئن 30 2018

اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول

اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول فهرست مطالبفهرست مطالب فهرست اشکالفهرست جدول ها و نمودار ها عنوان صفحه فصل اول – مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته ۱-۱ صرع… ۱ ۱-۱-۱ تاریخچه صرع. ۱ ۱-۱-۲ [&he...
ژوئن 30 2018

بررسی اثرات محافظت کبدی گیاه کرفس بر سمیّت القا شده توسط تترا کلرید کربن در موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر نژاد اسپراگوداولی

بررسی اثرات محافظت کبدی گیاه کرفس بر سمیّت القا شده توسط تترا کلرید کربن در موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر نژاد اسپراگوداولی فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ۱مقدمه ۳فصل اول: کلیاتاهداف و انگیزه. ۵۱-۱٫گیاه کرفس …۷۱-۱-۱٫ نام های گیاه …۷۱-۱-۲٫ آثار فارماکولوژیکی۸۱-۱-۳٫ ریخت شناسی۸۱-۱-۴٫ ترکیبات...
ژوئن 30 2018

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین فهرست مطالب عنوان صفحهفصل اول :مقدمه وکلیاتمقدمه و کلیات ۸۱-۱-مقدمه ۸۱-۲- تعریف و طبقه بندی دیابت ۱۰۱-۳- استرس اکسیداتیو و دیابت ۱۰۱-۳-۱مکانیسم تشکیل ROS در دستگاه تناسلی : ۱۱۱-۴...
ژوئن 30 2018

مقایسه تاثیر حرکت درمانی در آب و مصرف مکمل های گلوکزامین و کوندراتین در زنان ۴۰ تا ۶۰ سال مبتلا به بیماری استئوآرتریت زانو (آرتروز زانو)

مقایسه تاثیر حرکت درمانی در آب و مصرف مکمل های گلوکزامین و کوندراتین در زنان ۴۰ تا ۶۰ سال مبتلا به بیماری استئوآرتریت زانو (آرتروز زانو) چکیده امروزه شرکت در فعالیت بدنی در پیشگیری از بیماری های مزمنی همچون استئوآرتریت پیشنهاد می شود. گلوکزامین از مکمل های غذایی محسوب می شود که امروزه بطور گسترده [&...
ژوئن 30 2018

بررسی اثر عصاره آرتیشو در مسمومیت کبدی حاد ناشی از استامینوفن در موش صحرایی نر نژاد ویستار

بررسی اثر عصاره آرتیشو در مسمومیت کبدی حاد ناشی از استامینوفن در موش صحرایی نر نژاد ویستار فهرست مطالبعنوان صفحهفهرست جداولعنوان صفحهجدول ۳-۱ مقایسه میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) 48جدول ۳-۲ مقایسه میانگین غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) 49جدول ۳-۳ مقایسه میانگین غلظت آنزیم ...
ژوئن 30 2018

ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روی میکروب های شایع در سینوزیت عفونی

ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روی میکروب های شایع در سینوزیت عفونی فهرست مطالبعنوان صفحهفهرست جداولعنوان صفحهجدول ۳-۱ روش تهیه استاندارد لوله های مک فارلند ۵۵جدول ۴-۱ نتایج آزمایش MIC و MBC نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، مورد ۶۷جدول ۴-۲ نتایج آزمایش MIC و MB...
ژوئن 30 2018

بررسی اثرضد ویروسی عصاره گیاه مرزه علیه ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک درکشت سلول

بررسی اثرضد ویروسی عصاره گیاه مرزه علیه ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک درکشت سلول چکیده :ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک در خانواده هرپس ویریده قرار دارد. این ویروس طیفی از بیماریها شامل التهاب حاد مخاط دهان و لثه، التهاب قرنیه و ملتحمه چشم، آنسفالیت، بیماریهای تناسلی و عفونت های نوزادان و غیره را ایجاد می [&h...
ژوئن 30 2018

بررسی برخی عوامل فیزیولوژیکی و مولکولی موثر در بردباری به آلومینیم خاکهای اسیدی درارقام مختلف گیاه لوبیا قرمز

بررسی برخی عوامل فیزیولوژیکی و مولکولی موثر در بردباری به آلومینیم خاکهای اسیدی درارقام مختلف گیاه لوبیا قرمز فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱فصل اول-کلیات تحقیق۱-۱- مقدمه ۲۱-۲- اهداف پژوهش حاضر ۴۱-۳- فلزات سنگین ۵۱-۴- جذب فلزات سنگین توسط گیاهان ۵۱-۵- سمیت فلزات سنگین ۶۱-۶- مکانیسم های تحمل فلزات سنگ...
ژوئن 30 2018

جداسازی و خالص سازی پروتئین نوترکیب PorA و کانژوگاسیون آن با LPS باکتری بروسلا ملیتنسیس

جداسازی و خالص سازی پروتئین نوترکیب PorA و کانژوگاسیون آن با LPS باکتری بروسلا ملیتنسیس فهرست مطالبچکیده فارسی.فصل اول:مقدمه(اهداف تحقیق)…۱- ۱ طبقه بندی بروسلا..۱-۲ بیماری زایی و فاکتورهای بیماری زایی ۱-۲-۱ ژن کد کننده آنزیم گلوکان حلقوی سنتتاز (cgs). 1-2-2 ژن های aroc و purE 1-2-3 پروتئینهای ...
ژوئن 30 2018

شناسایی و بررسی حضور باکتری های بی هوازی نفت زی قادر به استفاده از نفت خام به عنوان تنها منبع کربن ، انرژی و ازت

شناسایی و بررسی حضور باکتری های بی هوازی نفت زی قادر به استفاده از نفت خام به عنوان تنها منبع کربن ، انرژی و ازت چکیدهحضور وسیع باکتریهای بی‌هوازی و آرکی‌ها در سیستم نفتی زیرزمین به وسیله بسیاری از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است. فرآیندهای آرام بی‌هوازی در زیر زمین فراوان می‌ب...
ژوئن 30 2018

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های خاک‌زی مولد آنزیم ال-آسپارژیناز

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های خاک‌زی مولد آنزیم ال-آسپارژیناز فهرست مطالب فصل اول: کلیات چکیده فارسی ۱ مقدمه ۲ ۱-۱ آنزیم ال-آسپاراژیناز ۴ ۱-۲ میکرو ارگانیسم‌های تولید کننده‌ 6 1-3 مکانیسم تنظیم‌کننده ترشح آنزیم آسپاراژیناز ۱۰ ۱-۴ کلاس‌های عمومی از ال-آسپاراژیناز ۱۱ ۱-۵ روش...
ژوئن 30 2018

بررسی آلودگی فاژهای لاکتوباسیل‌های بومی جدا شده از نمونه‌های لبنی ایران

بررسی آلودگی فاژهای لاکتوباسیل‌های بومی جدا شده از نمونه‌های لبنی ایران فهرست مطالبعنوان صفحهخلاصه فارسی . ۱مقدمه … ۲فصل اول:کلیات۱-۱-۱- بیان مسئله .. ۵۱-۱-۲-ضرورت های خاص … ۷۱-۱-۳-اهداف عملی و کاربردی . ۷۱-۱-۴-پرسش های اصلی تحقیق ..۷۱-۱-۵-فرضیه ها ..۸۱-۲- غذاهای تخمیری و تاریخچه بشریت ۸...
ژوئن 30 2018

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی PT(rs1799963)، FGB (rs1800790) و PAI-1(rs1799889) در زنان ایرانی مبتلا به میوم رحمی

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی PT(rs1799963)، FGB (rs1800790) و PAI-1(rs1799889) در زنان ایرانی مبتلا به میوم رحمی فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فارسی ۱فصل اول: کلیات و مروری بر پیشینه تحقیقات۱-۱- مقدمه ۳۱-۲- نئوپلاسم ۴۱-۳- سارکوم رحمی ۴۱-۳-۱- لیومیوسارکوم ۴۱-۴- میوم ها ۶۱-۴-۱- طبقه ب...