ژوئن 19 2018

خط تولید شیر

خط تولید شیر خط تولید شیر word 19+6 page  و البته برای شما هوشمندانه ملاحظه حال چهارپایان ( از شتر –گاو – گوسفند)عبرت و وحکمت است که ما ازمیان (دوجسم ناپاک ) سرگین و خون شیر پاک ، شفا را می نوشانیم که در طبع همه نوشته گان گوارا است سوره نحل آیه ۶۶ …………&#...
ژوئن 19 2018

خط تولید کنسرو رب گوجه فرنگی

خط تولید کنسرو رب گوجه فرنگی خط تولید کنسرو رب گوجه فرنگیword 19 page  درتولید کنسرو رب گوجه فرنگی ، اصول ساخت خوب (GMP) وپیاده سازی مقررات مندرج دراستانداردهای ملی ایران به شماره ۱۸۳۶، ( رعایت اصول بهداشتی درواحدهای تولیدکننده موادغذایی) و۵۴۸۹، (آیین کارتولیدکنسرورب گوجه فرنگی ) ازبرنامه های پ...
ژوئن 19 2018

خط تولید قند

خط تولید قند خط تولید قندword 24 page  قند یک محصول استراتژیک می باشد. که از نیشکر و چغندرقند تهیه می شود. نیشکر در منطقه خوزستان کشت می شود و مزیت ان نسبت به چغندرقند در این است که میزان برداشت ان در هکتار بیشتر است. و چون کشت چغندرقند به علت مشکلات کم ابی […]
ژوئن 19 2018

خط تولید آب معدنی

خط تولید آب معدنی خط تولید آب معدنیword 26 page آب این ماده حیاتی و با اهمیت در دنیا نقش بسیار مهمی را درشکل گیری تمدنها و استمرار آنها داشته است مروری بر سوابق تمدنهایی که در طول تاریخ شکل گرفته اند و شکوفا شده اند نشانگر این واقعیت است که وجود آب و امکان […]
ژوئن 19 2018

خط تولید خیارشور

خط تولید خیارشور خط تولید خیارشورword 4 page  خیارها پس از ورود به کارخانه از طریق واحد آزمایشگاه، آزمایش های کیفی بر روی آن صورت می گیرد و ردّی یا قبولی آن مشخص می شود. خیارهای مقبول به وسیله کارکنان بر روی دستگاه سورتینگ ریخته می شوند که از نوع سیمی است……… جزئیات بیشتر / [&h...