تیر ۰۹ ۱۳۹۷

مقاله تغذیه ورزشکاران و تأمین انرژی

مقاله تغذیه ورزشکاران و تأمین انرژی مقاله تغذیه ورزشکاران و تأمین انرژی  تعداد صفحات :۱۲صفحه   فرمت :word ( قابل ویرایش )   برای خرید و دانلود به انتهای متن مراجعه کنید. قسمتی از متن: یک ورزشکار حرفه ای تا زمانی که نداند چه باید مصرف کند و چگونه و با چه مواد غذایی کلیه […]
تیر ۰۹ ۱۳۹۷

بررسی عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر (۱۵-۱۳سال) منطقه صومای برادوست ارومیه و مقایسه آن با نورم استانی و ملی

بررسی عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر (۱۵-۱۳سال) منطقه صومای برادوست ارومیه و مقایسه آن با نورم استانی و ملی فهرست مطالبعنوان صفحه  چکیده فارسی . ۱  فصل اوّل. طرح پژوهش .. ۲ ۱-۱٫ مقدمه .. ۳ ۱-۲٫ بیان مسأله …. ۴ ۱-۳٫ اهمیت و ضرورت پژوهش … ۶ ۱-۴٫ اهداف پژوهش ….. ۷ ۱-۴-۱...
تیر ۰۹ ۱۳۹۷

ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و اضطراب دانش آموزان دختر ۱۲ تا ۱۴ساله

ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و اضطراب دانش آموزان دختر ۱۲ تا ۱۴ساله فهرست مطالبفصل اول: (کلیات پژوهش) ۱-۱٫ مقدمه…. ۲ ۱-۲٫ بیان مسأله…. ۳ ۱-۳٫ اهمیت و ضرورت پژوهش… ۶ ۱-۴٫ اهداف پژوهش…. ۸ ۱-۴-۱٫ هدف کلی.. ۸ ۱-۴-۲٫ اهداف فرعی….. ۹ ۱-۵٫ فرضیه های پژوهش...
تیر ۰۹ ۱۳۹۷

مقایسه ۸ هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس

مقایسه ۸ هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس   چکیدههدف تحقیق حاضر مقایسه ۸ هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس می­باشد. بدین منظور ۸۰ دختر نوجوان کم تحرک ۱۳- ۱۵ سال بر اساس سن شروع قاعدگی در دو گروه [...
تیر ۰۹ ۱۳۹۷

نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم

نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم فهرست مطالبعنوان صفحه فصل اول :کلیات طرح ۱-۱ مقدمه۳ ۱-۲ بیان مساله تحقیق. ۵ ۱-۳ چهارچوب نظری تحقیق. ۶ ۱-۴ اهداف تحقیق. ۸ ۱-۵ فرضیه­های تحقیق. ۸ ۱-۶ حدود تحقیق. ۹ ۱-۷ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات.. ۹  فصل دوم :مبانی نظری و پ...
تیر ۰۹ ۱۳۹۷

ارتباط ثبات مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان

ارتباط ثبات مرکزی با عملکرد ورزشی بازیکنان والیبال شهرستان دامغان  فهرست مطالبفصل اول۲ کلیات تحقیق۲ ۱-۱ مقدمه۲ ۱-۲ بیان مسئله۴ ۱-۳ ضرورت و اهمیت۵ ۱-۴ اهداف تحقیق۷ ۱-۴-۱ هدف کلی۷ ۱-۴-۲-اهداف اختصاصی۷ ۱-۵-فرضیه های تحقیق۷ ۱-۶محدودیت های تحقیق۷ ۱-۶-۱ محدودیت های قابل کنترل۷ ۱-۶-۲ محدودیت های غیر ق...
تیر ۰۹ ۱۳۹۷

بررسی رابطه ابعاد آنتروپومتریک اندام فوقانی با قدرت دست برتر والیبالیست‌ها و هندبالیست‌های دختر نوجوان شهرستان دامغان

بررسی رابطه ابعاد آنتروپومتریک اندام فوقانی با قدرت دست برتر والیبالیست‌ها و هندبالیست‌های دختر نوجوان شهرستان دامغان فهرست مطالبچکیده۱ فصل اول کلیات پژوهش۲ ۱-۱ مقدمه ۳ ۱ـ۲ بیان مسئله ۵ ۱ـ۳ ضرورت و اهمیت تحقیق ۷ ۱ـ۴ اهداف تحقیق ۸ ۱ـ۴ـ۱ هدف کلی ۸ ۱ـ۴ـ۲ اهداف اختصاصی ۸ ۱ـ۵ فرضیه‌های تحقیق ۹ ۱ـ۵ـ۱...
تیر ۰۹ ۱۳۹۷

اثر مکمل بهار نارنج بر دفاع آنتی اکسیدانی پس از تغییرات بار تمرین در مردان واترپولوئیست

اثر مکمل بهار نارنج بر دفاع آنتی اکسیدانی پس از تغییرات بار تمرین در مردان واترپولوئیست فهرست مطالبعنوان صفحه فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه. ۳ ۱٫۱٫ بیان مسئله. ۳ ۲٫۱٫ اهمیت موضوع تحقیق. ۵ ۳٫۱٫ اهداف تحقیق. ۶ ۱٫۳٫۱٫ هدف کلی. ۶ ۲٫۳٫۱٫ اهداف ویژه۶ ۴٫۱٫ فرضیه­های پژوهش.. ۶ ۵٫۱٫ پیش فرض­های پژوهش.. ...
تیر ۰۹ ۱۳۹۷

اثر تمرینات هوازی بر برخی از عوامل خطرزای بیماری شریان کرونری در بیمارانمولتیپل اسکلروز (MS) متوسط

اثر تمرینات هوازی بر برخی از عوامل خطرزای بیماری شریان کرونری در بیمارانمولتیپل اسکلروز (MS) متوسط چکیدههدف از پژوهش حاضر، مطالعه­ی اثر تمرینات هوازی بر برخی عوامل خطر­زای بیماری شریان کرونری در بیماران مولتیپل اسکلروز (MS) متوسط بود. در این مطالعه کاربردی، تعداد۱۵ نفر (۲۲/۸±68/33سال)...
تیر ۰۹ ۱۳۹۷

بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران

بررسی اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی‌شدن ایران فهرستچکیده.. ۱ فصل اول: مقدمه و معرفی ۱-۱ مقدمه و بیان مسئله.. ۴ ۱-۲ ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۷ ۱-۳ اهداف تحقیق.. ۱۰ ۱-۳-۱ هدف کلی تحقیق.. ۱۰ ۱-۳-۲ اهداف اختصاصی.. ۱۰ ۱-۴ محدوده تحقیق.. ۱۱ ۱-۵ پیش‌فرض‌های تحقیق.. ۱۱ ۱-۶ تعاریف واژه‌های عمل...
تیر ۰۹ ۱۳۹۷

بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به تماشای برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی ملی و ماهواره ای

بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به تماشای برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی ملی و ماهواره ای  چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی و تعیین عوامل موثر بر گرایش مخاطبان به تماشای برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی ملی و ماهواره ای بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات [&hell...
تیر ۰۹ ۱۳۹۷

تاثیر یک بر نامه منتخب گرم کردن بدنبال یک فعالیت بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون در ورزشکاران سرعتی واستقامتی

تاثیر یک بر نامه منتخب گرم کردن بدنبال یک فعالیت بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون در ورزشکاران سرعتی واستقامتی چکیده هدف ازانجام این پژوهش بررسی تأثیر یک بر نامه منتخب گرم کردن بدنبال یک فعالیت بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون در ورزشکاران سرعتی واستقامتیبوده است. به همین منظورتعداد۲۲ نفرازپسران فعال، م...
تیر ۰۹ ۱۳۹۷

موضوع: اثر یک دوره برنامه تمرینی پیلاتس بر آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی و افسردگی دانش آموزان دختر غیرورزشکار دارای اضافه وزن ۱۲ تا ۱۴ ساله

موضوع: اثر یک دوره برنامه تمرینی پیلاتس بر آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی و افسردگی دانش آموزان دختر غیرورزشکار دارای اضافه وزن ۱۲ تا ۱۴ ساله فهرست مطالبچکیده پژوهش….. …فصل اول (کلیات پژوهش)… ۱-۱٫ مقدمه….. ۲ ۱-۲٫ بیان مسأله….. ۴ ۱-۳٫ اهمیت و ضرورت پژوهش.. ۶ ۱-۴٫ اهداف پژوهش&...
تیر ۰۹ ۱۳۹۷

مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی بازیکنان زبده فوتبال زن ایرانی در پست های مختلف بر اساس مدل هندسی هاناوان

مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی بازیکنان زبده فوتبال زن ایرانی در پست های مختلف بر اساس مدل هندسی هاناوان  چکیده فرایند شناساییورزشکارانمستعد،برایشرکتدربرنامه‌هایتمرینیسازمانیافتهیکیازمهمترینمسائل درورزشهایمعاصراست. موفقیت در اجرای فعالیتهای ورزشی نیازمند شناخت ویژگی‌های آنتروپومتری، س...
تیر ۰۹ ۱۳۹۷

ارتباط تعهد تمرینی، برند وکیفیت خدمات با وفاداری به اماکن تندرستی شهر تهران

ارتباط تعهد تمرینی، برند وکیفیت خدمات با وفاداری به اماکن تندرستی شهر تهران فهرست مطالبعنوان صفحه فصل اول :کلیات طرح ۱٫۱٫ مقدمه۳ ۲٫۱٫ بیان مسئله۵ ۳٫۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷ ۴٫۱٫ اهداف تحقیق. ۹ ۱٫۴٫۱٫ هدف کلی. ۹ ۲٫۴٫۱٫ اهداف اختصاصی. ۹ ۵٫۱٫ فرضیات تحقیق. ۹ ۶٫۱٫ چهارچوب نظری تحقیق. ۱۰ ۷٫۱٫ محدوده تحق...
تیر ۰۹ ۱۳۹۷

مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی، بیومکانیکی، فیزیولوژیکی، روانی و ناهنجاری¬های اسکلتی شایع پسران ۹ تا ۱۲ ساله

مقایسه ویژگی های آنتروپومتریکی، بیومکانیکی، فیزیولوژیکی، روانی و ناهنجاری¬های اسکلتی شایع پسران ۹ تا ۱۲ ساله  فهرست مطالبعنوان صفحه فصل اول: کلیات پژوهش ۱٫۱٫ مقدمه۳ ۲٫۱٫ بیان مسئله۳ ۳٫۱٫ اهمیت و ضرورت.. ۵ ۴٫۱٫ سوال­های تحقیق. ۶ ۱٫۴٫۱٫ سؤال کلی. ۶ ۲٫۴٫۱٫ سؤال­های اختصاصی. ۶ ۵٫۱٫ اهداف تح...
تیر ۰۹ ۱۳۹۷

بررسی وضعیت ساختار سازمانی و بلوغ حرفه‌ای کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان

بررسی وضعیت ساختار سازمانی و بلوغ حرفه‌ای کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان  چکیده: هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی وضعیت ساختار سازمانی و بلوغ حرفه‌ای کارکنان اداره کل ورزش و جوانان لرستان می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی است که به روش میدانی انجام شده است. جامعه...
تیر ۰۹ ۱۳۹۷

بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل Q10 بر عملکرد ورزشی و BDNF و IL6 سرم دختران فعال

بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک با و بدون مصرف مکمل Q10 بر عملکرد ورزشی و BDNF و IL6 سرم دختران فعال چکیده:مقدمه و هدف: امروزه ورزشکاران و مربیان در سراسر جهان از مکمل ها و مواد نیروزای و تمرینات قدرتی و ترکیبی برای افزایش عملکرد و کاهش خستگی عضلانی در ورزش های حرفه ای […]
تیر ۰۹ ۱۳۹۷

پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه

پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی دبیران تربیت بدنی از طریق ویژگی های فردی و هوش هیجانی در شهرکرمانشاه  فهرست مطالبچکیده….۱ فصل اول: کلیات تحقیق ..۲ مقدمه….. ۳ ۱-۱- بیان مسئله…. ۴ ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق… ۵ ۱-۳- اهداف تحقیق….. ۷ ۱-۴- فرضیه های تحقیق.. ۸ ۱-۵- متغیر ها...
تیر ۰۹ ۱۳۹۷

بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان

بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان فهرست مطالبچکیده ….. ۱ فصل اول: کلیات تحقیق. ۳ ۱-۱- مقدمه. ۳ ۱-۲- بیان مسئلهتحقیق:. ۳ ۱-۳ – ضرورت و اهمیت تحقیق. ۳ ۱-۴- اهداف تحقیق. ۳ ۱-۴-۱- هدف کلی. ۳ ۱-۴-۲- اهداف ویژه:. ۳ ۱-۵- [&he...