ژوئن 30 2018

عقل و نقل به مثابۀ معیار سنجش گزاره‌های عرفان نظری

عقل و نقل به مثابۀ معیار سنجش گزاره‌های عرفان نظری چکیدهعرفان نظری نه برپایه نظریه‌های خطاناپذیری، معیارناپذیری و توصیف‌ناپذیری بلکه بر پایه نظریه سنجش‌پذیری گزاره‌های عرفانی به میزان نیاز دارد تا صدق و خطای گزاره‌‌هایش به دست آید و در پی آن نتایجی چند حاصل شود. این میز...
ژوئن 30 2018

انسان شناسی عرفانی امام خمینی و علامه طباطبایی (تحلیل و مقایسه)

انسان شناسی عرفانی امام خمینی و علامه طباطبایی (تحلیل و مقایسه) چکیده پژوهش حاضر در مقام تبیین و پاسخگویی به وجوه افتراق و اشتراک انسانشناسی عرفانی امام و علامه است. این دو عارف ربانی در مباحثی از قبیل جایگاه و ساحت وجودی انسان، نسبت او با عوالم هستی، غایت خلقت و صیرورت انسان وحدت نظر […]
ژوئن 30 2018

آموزه مهدویت در احیاء هویت اسلامی

آموزه مهدویت در احیاء هویت اسلامی چکیده :حیات انسان , ذاتی او نیست از این رو انسان، محتاج به مبدأ بی نیازی می باشد. وحی و نبوت زنده کننده جامعه انسانی است و همانگونه که آب مایه حیات مادی برای انسان است، امامان معصوم نیز حیات معنوی را به انسان اعطا می کنند.باتوجه به روایات […]
ژوئن 30 2018

اندیشه‌ها و گرایش های اعتزالی نوین در اهل سنت

اندیشه‌ها و گرایش های اعتزالی نوین در اهل سنت چکیدهدر این پایان نامه سعی بر این است با تکیه بر آنچه در مورد تاریخ معتزله‌، بسترهای شکل‌گیری اندیشه اعتزال و عوامل موثر بر حیات فکری معتزله کلاسیک که شامل عوامل داخلی و خارجی است‌، می‌دانیم و نیز با بازخوانی افکار مهم ایشان ؛‌ ش...
ژوئن 30 2018

اندیشه رکن رابع در مکتب شیخیه کرمان و نقد آن از سوی شیخیه همدانی

اندیشه رکن رابع در مکتب شیخیه کرمان و نقد آن از سوی شیخیه همدانی چکیدهیکی از مباحث مطرح شده ازسوی شیخیه که موجب ایجاد یک واژه جدید در ادبیات اعتقادی شیعه و یکی از مهمترین موجبات جدایی گروهی از شیعیان از بدنه اصلی گردید بحث «رکن رابع» است.با طرح این موضوع مباحث فراوان و نظرات […]
ژوئن 30 2018

آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی بر پایه کلیات رسائل النور

آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی بر پایه کلیات رسائل النور چکیدهعرفای بزرگ در مقاطع سرنوشت‌ساز حیات اجتماعی و فکری مسلمانان ایفای نقش کرده‌اند؛ شاید مهم‌ترین دوره‌ای که بتوان بدان اشاره کرد، دوره بعد از حمله مغول و فروپاشی خلافت عباسی است. این عرفا و متصوفه بودند ـ علی‌رغم...
ژوئن 30 2018

بررسی احوال، آثار و آراء فاضل تونی (ره)

بررسی احوال، آثار و آراء فاضل تونی (ره) چکیدهپژوهش پیش رو، جستجویی است در خصوص زندگی‌نامه، آثار، و اندیشه‌های عرفانی حکیمِ عارف، فقیهِ فیلسوف، ادیبِ یگانه، تلمیذُ النوادر و استاذُ المتأخرین من الأکابر حضرت آیه الله حاج شیخ محمد حسین فاضل تونی ـ رحمه الله علیه ـ که همه‌ی عمر پر برکتش و...
ژوئن 30 2018

بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف

بررسی آرا ملامحمّدطاهرقمی ومیرلوحی سبزواری درمخالفت باتصوف چکیدهبا اوج گرفتن نزاع وکشمکش ازجانب مخالفان وموافقان تصوف در دوره صفویه، رواج رفتارهای خارج ازعرف صوفیان و همراهی فقها باحکومت صفویه، اسباب غروب خورشید تصوف درپایان قرن دهم فراهم شد.متن پیش روتلاش دارد با بررسی آرا وآثار ضد تصوفی ملامحمّدطا...
ژوئن 30 2018

بررسی آثار و احوال ابوسعد خرگوشی

بررسی آثار و احوال ابوسعد خرگوشی چکیدهرساله حاضر، پژوهشی در تبیین آثار و احوال ابوسعد خرگوشی یکی از زاهدان سدهی چهارم قمری است.نگارنده در این رساله با استناد به منابع تاریخی و توصیفی نخست پس از تبیین تاریخ نیشاپور و تصوف در خراسان به شرح و بسط احوال خرگوشی پرداخته است. این رساله در دو […]
ژوئن 30 2018

بررسی دینیاری زرتشتی در دوران گذار

بررسی دینیاری زرتشتی در دوران گذار چکیده عموما مومنان راستینِ ادیان، باورهای خود را نمود تام و بارز حق و حقیقت میدانند و تلاش میکنند تا از کیان باورهای دینی خود با جان و دل حمایت کنند. در این میان روحانیان هر دین به عنوان متولیان و کارگزاران دین نقش مهمتری را بر عهده دارند. […]
ژوئن 30 2018

بررسی انشعابات ایجاد شده در میان امامیه (از نیمه‌ی دوّم قرن سوّم هجری- پایان غیبت صغرا)

بررسی انشعابات ایجاد شده در میان امامیه (از نیمه‌ی دوّم قرن سوّم هجری- پایان غیبت صغرا) چکیده:تاریخ اهل بیت را به لحاظ حضور ظاهری و غیبت امامان معصوم می‌توان به دو دوره تقسیم نمود: دوره‌ی حضور؛ و دوره‌ی غیبت. هر یک از این دوره‌ها، دارای ویژگی‌هایی متمایز از دوره‌ی دیگر ...
ژوئن 30 2018

بررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن و کتاب مقدس عبری

بررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن و کتاب مقدس عبری چکیده:امروز زن به عنوان عاملی اثر گذار در تعالی و تباهی جامعه در کانون توجه اندیشمندان بسیاری قرار گرفته است. ارائه دیدگاهها و نظرات مختلف و بعضاً متضاد در باب جایگاه اجتماعی زن حاکی از افراط و تفریط‌های بسیاری در این زمینه بوده که بعضاً [&hellip...
ژوئن 30 2018

بررسی روایات کفر مخالفین

بررسی روایات کفر مخالفین چکیدهدر بسیاری از روایات شیعی، مسأله کفر مخالفان مطرح شده است و برخی از علمای امامیه نیز بر اساس همین روایات، حکم به کفر مخالف نموده، آنها را از حوزه اسلام خارج دانسته‌اند. در خصوص حوزه معنایی مخالف، از روایات و کلام علمای امامیه برداشت می‌شود که مقصود مسلمانی است ...
ژوئن 30 2018

بررسی شمایل پیامبر و ائمه در نگارگری ایرانی با تکیه بر دو دورهی ایلخانی و تیموری

بررسی شمایل پیامبر و ائمه در نگارگری ایرانی با تکیه بر دو دورهی ایلخانی و تیموری چکیدهموضوع این پایان نامه بررسی شمایل پیامبر و ائمه در نگارگری ایرانی با تکیه بر دو دوره ایلخانی و تیموری است. در حقیقت، سئوال اصلی این نوشتار این است که چه عللی موجب شدند تا هنر شمایلنگاری در این […]
ژوئن 30 2018

بررسی تاریخ تشیع در گیلان و دیلمان (از آغاز تا پیدایش آل‌کیا)

بررسی تاریخ تشیع در گیلان و دیلمان (از آغاز تا پیدایش آل‌کیا) چکیده منطقه گیلان و دیلمان یکی از دیرینهترین کانونهای فعالیت تشیع به شمار می‌رود. بررسی تاریخی پیدایش، گسترش و استمرار مذهبی، سیاسی و اجتماعی تشیع در محدوده گیل و دیلم به ما کمک میکند که علاوه بر ترسیم تطور تاریخی تشیع در پهنه [&hell...
ژوئن 27 2018

بررسی تفویض امر دین به ائمه در روایات شیعه

بررسی تفویض امر دین به ائمه در روایات شیعه چکیده­«تفویض» به معنای واگذاری امور تشریعی و تکوینی از سوی خداوند متعال به عباد خاص، مسأله­ایست کلامی؛ در این رساله نوع تشریعی آن با روش بررسی روایات منقول مد نظر است. بر این اساس به جمع روایات، بررسی اسناد، تحلیل دیدگاه­ها و تحلیل ف...
ژوئن 27 2018

دیدگاه‌های کلامی جابر بن‌یزید جعفی

دیدگاه‌های کلامی جابر بن‌یزید جعفی چکیدهابومحمد جابر بن‌یزید جعفی کوفی (حدود ۵۰-۱۲۸ق) از اصحاب بنام امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) بوده است. او در شاخه‌های تفسیر، کلام، تاریخ، فقه و حدیث فعالیت داشته است. جابر یکی از راویان پرحدیث بوده است و او را یکی از ائمه علم حدیث و از نخستین گرد...
ژوئن 27 2018

نقد و بررسی دیدگاه‌ فیلیپ کلایتون در باب نفس از دیدگاه‌های ملاصدرا و علامه طباطبایی

نقد و بررسی دیدگاه‌ فیلیپ کلایتون در باب نفس از دیدگاه‌های ملاصدرا و علامه طباطبایی چکیدهدر باب ماهیت نفس و چگونگی پیدایش آن مکاتب بسیاری اظهار نظر کرده‌اند که از آنها می‌توان به مکتب نوپدیدارگروی که فیلیپ کلایتون یکی از طرفداران آن می‌باشد اشاره کرد. این مکتب هر چند در دسته ماده گرای...
ژوئن 27 2018

دین و بحران محیط زیست بررسی تطبیقی دیدگاه سیدحسین نصر و لین وایت با تأکید بر مقاله کلاسیک وایت

دین و بحران محیط زیست بررسی تطبیقی دیدگاه سیدحسین نصر و لین وایت با تأکید بر مقاله کلاسیک وایت چکیده:رابطه دین و محیط زیست از روابط بحث­انگیز در دوران مدرن است. دو ادعا در خصوص این رابطه مطرح است؛ یکی نقش مثبت دین و دیگری نقش مخرب و منفی آن. برخی مانند لین وایت با […]