نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

کتاب تحليل رفتار سازماني رويكرد انتقادي دكتر سيد علي اكبر احمدي -دكتر مينو سلسله

ژوئن 30 2018

کتاب تحلیل رفتار سازمانی رویکرد انتقادی دکتر سید علی اکبر احمدی -دکتر مینو سلسله

کتاب تحلیل رفتار سازمانی رویکرد انتقادی دکتر سید علی اکبر احمدی -دکتر مینو سلسله

کتاب تحلیل رفتار سازمانیرویکرد انتقادی
تالیف:دکتر سید علی اکبر احمدی – دکتر مینو سلسله
 به تعداد ۲۲۶ صفحه pdf
فهرست مطالبفصل اول: رفتار سازمانی چیست؟فصل دوم : کار برای افراد مختلف چه معنایی دارد؟فصل سوم: مدیران میانی چه کاری انجام می دهند؟فصل چهارم: معانی کارفصل پنجم: عقلائی گرایی و عقلانیتفصل ششم: عقلانیت گرایی و عقلانیت مک دونالدفصل هفتم: تفویض اختیار کردنفصل هشتم : مفهوم رهبری سازمانیفصل نهم: انگیزشفصل دهم : پویایی گروهی و کار تیمیفصل…