نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

کار آموزی "سد و نيروگاه كارون 3" در 150 صفحه

خرداد ۲۴ ۱۳۹۷

کار آموزی "سد و نیروگاه کارون ۳" در ۱۵۰ صفحه

کار آموزی "سد و نیروگاه کارون 3" در 150 صفحه

کار آموزی "سد و نیروگاه کارون ۳" در ۱۵۰ صفحه

فهرست۱)هدف از سیستم
۲)اجزاء اصلی سیستم AC نیروگاه
الف- ترانسفورماتورهای سرویس و تغذیه کننده
ب- تابلوهای سیستم ولتاژ متوسط
ث- تابلوهای فشار ضعیف
د- تابلوهای MCC تغذیه کننده
م- تابلوهای تکفاز
ن- تابلوهای سکسیونر ولتاژ متوسط
۳)شرح طراحی سیستم توزیع برق AC مصرفی نیروگاه
الف- کلیات
ب- ترانسفورماتورهای خشک
ث- ترانسفورماتورهای روغنی
ج- تابلوهای ولتاژ متوسط
د- تابلوهای فشار ضعیف
م- تابلوهای MCC
 
 
۴)تست ای راه اندازی
الف- ترانسفورماتورهای…