نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

پایان نامه داده کاوی و کاربرد آن در علوم و فناوری اطلاعات

تیر ۰۹ ۱۳۹۷

پایان نامه داده کاوی و کاربرد آن در علوم و فناوری اطلاعات

پایان نامه داده کاوی و کاربرد آن در علوم و فناوری اطلاعات

 داده هایاطلاعاتی به عنوان یکی از منابع حیاتی سازمان شناخته می شود و بسیاریاز سازمان ها با اطلاعات و دانش سازمانی خود مانند سایر دارایی های ارزشمندشانبرخورد می کنند . نکته: داده اطلاعاتی (Data) به اطلاعات خامسازمان اتلاق می‌شود و اطلاعات (Information) به داده‌های پردازش شده. همچنین داده های پردازش شده پس از طبقه بندی و آنالیز به دانش سازمان (Knowledge) تبدیل می گردند….