نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

شواهد علمی برای فواید پیلاتس

تیر ۰۹ ۱۳۹۷

شواهد علمی برای فواید پیلاتس

شواهد علمی برای فواید پیلاتس

شواهد علمی برای فواید پیلاتس

این مقاله مستند، توسعه و تحقیقی را شرح می دهد که بر کارایی روش درمانی پیلاتس بعنوان شکلی از توانبخشی هم برای آسیب زودگذر و هم آسیب مزمن دلالت می کند  
PILATES SCIENTIFIC INFORMATION …