نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

راهنما و ترجمه فارسی کتاب Facts & Figures - بر اساس کتاب پاتریشیا اکرت و لیندا لی - منبع عمومی درس زبان انگلیسی

خرداد ۲۴ ۱۳۹۷

راهنما و ترجمه فارسی کتاب Facts & Figures – بر اساس کتاب پاتریشیا اکرت و لیندا لی – منبع عمومی درس زبان انگلیسی

راهنما و ترجمه فارسی کتاب Facts & Figures - بر اساس کتاب پاتریشیا اکرت و لیندا لی - منبع عمومی درس زبان انگلیسی

راهنما و ترجمه فارسی کتاب Facts & Figures – بر اساس کتاب پاتریشیا اکرت و لیندا لی – منبع عمومی درس زبان انگلیسی

راهنما و ترجمه فارسی کتاب Facts & Figuresبر اساس کتاب پاتریشیا اکرت و لیندا لی 
Patricia Ackert, Linda Lee
منبع عمومی درس زبان انگلیسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
شامل ۱۶۶ صفحه با فرمت pdf
 

فصل اول : حیوانات
فصل دوم : چگونه؟ چرا؟
فصل سوم : گیاهان
فصل چهارم : موسیقی
فصل پنجم : کار و فراغت
فصل ششم : مردم جالب دنیا
فصل هفتم : کاوش و ماجراجویی