نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

رازداری و فاش گوییدر علم

ژوئن 14 2018

رازداری و فاش گوییدر علم

رازداری و فاش گوییدر علم

فرمت فایل: پاورپوینت – powerpoint,  ( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد اسلاید : ۲۲ رازداری و فاش گویی در علم از مهم ترین خصوصیات گفتارهای علمی این است که پیوسته قابلیت بررسی مجدد داشته باشد. آزمون فرضیه توسط علم یک فرآیند نامتناهی، تایید یک فرضیه ≟ اثبات نهایی تایید فرضیه = محک زدن قابلیت نظریه نسبت به نظریه های بدیل فرضیه نظریه فلسفه علم آزمون و تایید دارای نوعی خصوصیات فرضیه نظریه پردازی علمی، پایان ناپذیر است رهیافت های نوین در فلسفه…

ژوئن 14 2018

رازداری و فاش گوییدر علم

رازداری و فاش گوییدر علم

فرمت فایل: پاورپوینت – powerpoint,  ( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد اسلاید : ۲۲ رازداری و فاش گویی در علم از مهم ترین خصوصیات گفتارهای علمی این است که پیوسته قابلیت بررسی مجدد داشته باشد. آزمون فرضیه توسط علم یک فرآیند نامتناهی، تایید یک فرضیه ≟ اثبات نهایی تایید فرضیه = محک زدن قابلیت نظریه نسبت به نظریه های بدیل فرضیه نظریه فلسفه علم آزمون و تایید دارای نوعی خصوصیات فرضیه نظریه پردازی علمی، پایان ناپذیر است رهیافت های نوین در فلسفه…