نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت) آنالیز پارامتریک جریان درون زانویی اختلاط

تیر ۰۹ ۱۳۹۷

دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت) آنالیز پارامتریک جریان درون زانویی اختلاط

دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت) آنالیز پارامتریک جریان درون زانویی اختلاط

دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت) آنالیز پارامتریک جریان درون زانویی اختلاط

دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت)

آنالیز پارامتریک جریان درون زانویی اختلاط

 
۱) معرفی مسئله
۲) مدلسازی هندسی
۳) آموزش نامگذاری سطوح
۴) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17
۵) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS Fluent 17.0
۶) آموزش حل مسئله در Fluent Solver Manager 17
۷) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 17…