نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

دانلود استاندلرد حسابداری در قالب word با عنوان تسعير ارز ۴ ص

تیر ۰۹ ۱۳۹۷

دانلود استاندلرد حسابداری در قالب word با عنوان تسعیر ارز ۴ ص

دانلود استاندلرد حسابداری در قالب word با عنوان تسعیر ارز ۴ ص

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 16 تسعیر ارز این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. دامنه‌ کاربرد ۳ . الزامات‌ این‌ استاندارد باید در موارد زیر بکار گرفته‌ شود: الف. تسعیر معاملات‌ ارزی‌، و ب‌‌ . تسعیر صورتهای‌ مالی‌ عملیات‌ خارجی‌ که‌ از طریق‌ تلفیق‌ یا روش‌ ارزش‌ ویژه‌ در صورتهای‌ مالی‌ واحد تجاری‌…