نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

تحقیق درمورد ديه و نحوه محاسبه آن

ژوئن 14 2018

تحقیق درمورد دیه و نحوه محاسبه آن

تحقیق درمورد دیه و نحوه محاسبه آن

فرمت فایل: ورد- Word  مرجع فایل – قابل ویرایش ) 
 
تعداد صفحه : ۲۴دیه و نحوه محاسبه آن مقدمه: یکی از مسایل مهمی که مراجعه کنندگان به مراجع قضایی باآن مواجه اند،نحوه محاسبه دیه است. معمولا ًدر دادگاه ها دیه بر مبنای شتر یا در صدی از دیه کامل محاسبه می شود وبه همان شکل در رای قاضی آورده می شود.پرواضح است که در این حالت دو طرف دعوا به مقدار ریالی دیه نمی توانند پی ببرند وناچار در مقام پرس وجو دراین مورد بر می آیند. از طرف دیگر در هنگام…