نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

تئوری توالی عملیات

ژوئن 14 2018

تئوری توالی عملیات

تئوری توالی عملیات

فرمت فایل: پاورپوینت – powerpoint,  ( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد اسلاید : ۵۱ ۱ بنام خدا تئوری توالی عملیات ۲ تئوری توالی عملیات (۲۱۵۱۶ ( نام درس: تئوری توالی عملیات (۲۱۵۱۶( Sequencing and Scheduling وب سایت درس: http://www.ie.sharif.edu/en/courses/ دلیل انتخاب درس؟ تمرکز به روی مسایل زمان بندی و توالی عملیات ۳ تئوری توالی عملیات (۲۱۵۱۶ ( مدرس: ناصر سلماسی تلفن ۶۶۱۶ – 5738 آدرس الکترونیکی (Email): nsalmasi@sharif.edu ساعت های رفع اشکال: یکشنبه ها و سه شنبه ها ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۰۰ ۴ تئوری توالی عملیات…

ژوئن 14 2018

تئوری توالی عملیات

تئوری توالی عملیات

فرمت فایل: پاورپوینت – powerpoint,  ( — قابل ویرایش ) 
 
تعداد اسلاید : ۵۱ ۱ بنام خدا تئوری توالی عملیات ۲ تئوری توالی عملیات (۲۱۵۱۶ ( نام درس: تئوری توالی عملیات (۲۱۵۱۶( Sequencing and Scheduling وب سایت درس: http://www.ie.sharif.edu/en/courses/ دلیل انتخاب درس؟ تمرکز به روی مسایل زمان بندی و توالی عملیات ۳ تئوری توالی عملیات (۲۱۵۱۶ ( مدرس: ناصر سلماسی تلفن ۶۶۱۶ – 5738 آدرس الکترونیکی (Email): nsalmasi@sharif.edu ساعت های رفع اشکال: یکشنبه ها و سه شنبه ها ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۰۰ ۴ تئوری توالی عملیات…