نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

بنر لایه باز شهدای شاخص 1397 - اندازه 350×150

ژوئن 14 2018

بنر لایه باز شهدای شاخص ۱۳۹۷ – اندازه ۳۵۰×۱۵۰

بنر لایه باز شهدای شاخص 1397 - اندازه 350×150

بنر لایه باز شهدای شاخص ۱۳۹۷ – اندازه ۳۵۰×۱۵۰

طرح بنر لایه باز شهدای شاخص سال۱۳۹۷
شهید مدافع حرم مصطفی صدر زاده
شهید زینب کمایی
شهید باسل الاعرج
بنر لایه باز شهدای شاخص سال ۱۳۹۷
اندازه بنر ۳۵۰*۱۵۰
 

 
شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده
تاریخ شهادت: ۱ آبان ۱۳۹۴
محل شهادت: حلب سوریه
فرازی از وصیت نامه شهید: «وقتی کار فرهنگی را شروع می کنید با اولین چیزی که باید بجنگیم خودمان هستیم، اگر می خواهید کارتان برکت پیدا کند به خانواده شهدا سر بزنید و …»
 
شهیده زینـب کمایی
تاریخ شهادت: ۱…

ژوئن 14 2018

بنر لایه باز شهدای شاخص ۱۳۹۷ – اندازه ۳۵۰×۱۵۰

بنر لایه باز شهدای شاخص 1397 - اندازه 350×150

بنر لایه باز شهدای شاخص ۱۳۹۷ – اندازه ۳۵۰×۱۵۰

طرح بنر لایه باز شهدای شاخص سال۱۳۹۷
شهید مدافع حرم مصطفی صدر زاده
شهید زینب کمایی
شهید باسل الاعرج
بنر لایه باز شهدای شاخص سال ۱۳۹۷
اندازه بنر ۳۵۰*۱۵۰
 

 
شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده
تاریخ شهادت: ۱ آبان ۱۳۹۴
محل شهادت: حلب سوریه
فرازی از وصیت نامه شهید: «وقتی کار فرهنگی را شروع می کنید با اولین چیزی که باید بجنگیم خودمان هستیم، اگر می خواهید کارتان برکت پیدا کند به خانواده شهدا سر بزنید و …»
 
شهیده زینـب کمایی
تاریخ شهادت: ۱…