نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

بررسی عوامل مؤثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی ایرانی در زمینه فروش محصولات آموزشی 92

تیر ۰۹ ۱۳۹۷

بررسی عوامل مؤثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی ایرانی در زمینه فروش محصولات آموزشی ۹۲

بررسی عوامل مؤثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی ایرانی در زمینه فروش محصولات آموزشی 92

بررسی عوامل مؤثر در افزایش فروش سایت های اینترنتی ایرانی در زمینه فروش محصولات آموزشی ۹۲

فهرست مطالبچکیده۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مساله تحقیق. ۴
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق. ۵
۱-۴- اهداف تحقیق. ۶
۱-۴-۱- اهداف نظری تحقیق. ۶
۱-۴-۲- اهداف کاربردی تحقیق. ۶
۱-۵- چارچوب نظری تحقیق. ۶
۱-۶- فرضیات تحقیق. ۸
۱-۷- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)۸
۱-۸- تعریف متغیر‌های تحقیق. ۸
فصل دوم:ادبیات تحقیق
مقدمه. ۱۱
۲-۱- بخش اول: مبانی نظری تحقیق. ۱۲
۲-۱-۱- تجارت الکترونیک… ۱۲
۲-۱-۱-۱- تعاریف تجارت الکترونیکی. ۱۲
۲-۱-۱-۲- مزایا و معایب استفاده از تجارت الکترونیکی….