نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان

ژوئن 30 2018

بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان

بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان

بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان

 فهرست مطالبعنوان — صفحه
چکیده– ز
فصل اول: مقدمات کلی تحقیق
 1-1- مقدمه –۱
۱-۲- بیان مسأله- ۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق- ۳
۱-۴- اهداف تحقیق — ۴
۱-۵- سوالات اساسی تحقیق- ۴
۱-۶- سوالات تحقیق- ۶
۱-۷- فرضیه های تحقیق- ۶
۱-۸- تعریف مفهومی عملیاتی متغیرها– ۶
۱-۹-قلمرو تحقیق- ۹
 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
 2- 1مقدمه——————————————————————- ۱۱
۲-۲ تاریخچه—————————————————————– ۱۱
۲-۳ تاریخچه برند————————————————————-…