نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

بررسی اثر ضد قارچی اسانس تعدادی از گياهان دارويي بر قارچ رایزوکتونیا سولانی

ژوئن 30 2018

بررسی اثر ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی بر قارچ رایزوکتونیا سولانی

بررسی اثر ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی  بر قارچ رایزوکتونیا سولانی

بررسی اثر ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی بر قارچ رایزوکتونیا سولانی

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده….۱
فصل اول :مقدمه
مقدمه…۳
۱-۱بیان مسئله…..۶
۱-۲ اهمیت وضرورت تحقیق ..۶
۱-۳ اهداف تحقیق .. ۷
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- کلیات..۹
۲-۲- قارچ رایزوکتونیا سولانی …..۹
۲-۲-۱- معرفی قارچ رایزوکتونیا سولانی…….۹
۲-۲-۲- بیماری‌های قارچ رایزوکتونیا سولانی.۱۰
۲-۲-۳- کنترل بیماری­های قارچ رایزوکتونیا سولانی..۱۲
۲-۳- گیاه‌شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۳-۱- گیاه…