نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

بررسي الگوهاي کارآمد طراحي بسته‌بندي در تقويت هويت بصري برند

تیر ۰۶ ۱۳۹۷

بررسی الگوهای کارآمد طراحی بسته‌بندی در تقویت هویت بصری برند

بررسی الگوهای کارآمد طراحی بسته‌بندی در تقویت هویت بصری برند

بررسی الگوهای کارآمد طراحی بسته‌بندی در تقویت هویت بصری برند

چکیده:امروزه و در این محیط رقابتی، برندسازی برای سازمان­ها تبدیل به یک روش مفید و ابزاری برای ارتباط با مشتریان شده است. این وسیله ارتباطی در ایجاد پیوستگی (روابط پیوسته)، ارزش­ها­ و تمایز برای شرکت در بلندمدت دارای مزیت­های راهبردی است. هویت بصری برند شامل پنج عنصر اصلی نام، لوگو، تایپوگرافی، رنگ و اسلوگان است که برای ایجاد هویت قابل‌تشخیص برای یک سازمان از طریق انتقال یک تصویر مطلوب به کار می‌رود. با توجه به اینکه…