نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

بررسي اثر تيمارهاي مختلف در شكستن خواب و جوانه‌زني شش گونه گياه دارويي

تیر ۰۹ ۱۳۹۷

بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه‌زنی شش گونه گیاه دارویی

بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه‌زنی  شش گونه گیاه دارویی

بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه‌زنی شش گونه گیاه دارویی

چکیدهبذر اغلب گیاهان دارویی به دلیل سازگاری اکولوژیکی با شرایط محیطی، دارای انواع خواب می‌باشند. شناخت عوامل اکوفیزیولوژیکی مؤثر بر رفع خواب و ایجاد شرایط بهینه برای جوانه‌زنی بذر گیاهان دارویی جهت تولید و پرورش آنها، یک امر ضروری است. به همین منظور جهت ارزیابی اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و تحریک جوانه‌زنی بذور شش گونه مهم گیاهان دارویی شامل زیره سبز (Cuminum cyminum L.)، زیره سیاه ایرانی (Bunium percicum B.)، کرفس کوهی (Kelussia odoratissima M.)،…