نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

استفاده از پسماند گیاهی برگ درخت نارنج در تولید آجرهای سازگار با محیط زیست

تیر ۰۳ ۱۳۹۷

استفاده از پسماند گیاهی برگ درخت نارنج در تولید آجرهای سازگار با محیط زیست

استفاده از پسماند گیاهی برگ درخت نارنج در تولید آجرهای سازگار با محیط زیست

استفاده از پسماند گیاهی برگ درخت نارنج در تولید آجرهای سازگار با محیط زیست

نوع فایل :PDFتعداد صفحات :۹
سال انتشار :۱۳۹۵
نویسنده
مونا قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیط زیست دانشگاه صنعتی شاهرود بهناز دهر آزما – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود سید فضل الله ساغر وانی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
چکیده
در پی احساس نیاز بشریت به کاهش مصرف انرژی، کاهش آلایندههای محیط زیست و به عبارتی توسعه ی پایدار، سبک سازی و استفاده از پسماندهای تولیدی در بخشهای مختلف جامعه ، اهداف تحقیق…