نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان تی تبلیغ نیازمندیهای آنلاین و ثبت آگهی رایگان ثبت رایگان آگهی نیازمندیهای آنلاین

اثر شوری آب و مقادیر مختلف سولفات روی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان

ژوئن 27 2018

اثر شوری آب و مقادیر مختلف سولفات روی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان

اثر شوری آب و مقادیر مختلف سولفات روی و سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان

آفتابگردان (( Heliantnus annus.L یکی ازگیاهان پرنیاز بوده و اغلب نسبت به مصرف کودهای شیمیایی پاسخ مثبت نشان می دهد. در کشور ایران علی رغم وجود پتانسیل خوب تولید محصول ، کشت این محصول در اراضی بسیار فقیر انجام می شودکه به علت مدیریت بد کودی (مصرف غیر متعارف کودها )سبب پایین بودن عملکردوکاهش سطح زیر کشت این محصول گردیده است. این درحالی است که متاسفانه حدود۹۰درصد روغن خوراکی کشور از خارج وارد می شود. لذا به منظور بررسی اثرات کاربرد مقادیر مختلف کود…